ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καν.(ΕΕ) 1307/2013)

Για τη λήψη Οριστικών Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης εισάγετε τα ακόλουθα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα:

Λήψη Τίτλων