Εφαρμογή Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πιστοποίηση - Αναγνώριση ΚΥΔ (Πρόσκληση Υπ' αριθμ. 15210/04-03-2021).

Για να αποκτήσετε κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία πατήστε εδώ.

Χρήση της υπηρεσίας

Για άμεση χρήση της εφαρμογής, πατήστε εδώ. Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής, είναι απαραίτητη η χρήση μοντέρνου πλοηγού διαδικτύου, π.χ. Google Chrome ή Firefox ή Internet Explorer έκδοσης 10 και άνω. Συνιστούμε την χρήση του Google Chrome (γρηγορότερος από τους άλλους στην εκτέλεση της εφαρμογής από 1.5 έως 4 φορές), που εγκαθίσταται εντελώς δωρεάν από εδώ.

Εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής είναι διαθέσιμο από εδώ.