Εγγραφή και πρόσβαση στις online εφαρμογές: Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 (ΕΑΕ2016), Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης(ΜΔΒΕ)

Λογότυπο ΟΠΕΚΕΠΕ

Εγγραφή στις εφαρμογές ΕΑΕ2016 ή/και ΜΔΒΕ

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ2016 ή/και ΜΔΒΕ

Χρήση της online εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ2016 ή/και ΜΔΒΕ

Δικαίωμα υποβολής online ΕΑΕ2016

Δικαίωμα Υποβολής online Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 δεν έχουν παραγωγοί με:

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγγραφή στην online εφαρμογή υποβολής ΕΑΕ2016 από τον χρήστη ΔΕΝ συνεπάγεται και οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Online εφαρμογής υποβολής της EAE2016 για την υποβολή της αίτησης σας
Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης ΕΑΕ2016 πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες επισύναψης της πρώτης σελίδας της αίτησης που θα έχει την υπογραφή του παραγωγού όπως απαιτείται