Παρακαλούμε περιμένετεΕγγραφή και πρόσβαση στην online εφαρμογή

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ)


Eγγραφή

Για εγγραφή δικαιούχου στην εφαρμογή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και στην εφαρμογή Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ) πιέστε:

ΕΓΓΡΑΦΗ

  Oδηγίες εγγραφής ΕΑΕ2017

Κωδικός εξουσιοδότησης για Πύλη

Αν θέλετε κωδικό εξουσιοδότησης για Πύλη πιέστε:

ΠΡΟΣΟΧΗ
  • Οι χρήστες της ΕΑΕ2014, ΕΑΕ2015, EAE2016 πρέπει να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής για την ΕΑΕ2017 ή/και ΜΔΒΕ.
  • Η εγγραφή στην online εφαρμογή υποβολής "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017)" από τον χρήστη, ΔΕΝ συνεπάγεται και οριστικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης της Online εφαρμογής "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017)" για την υποβολή της αίτησης σας.
Κλειδάριθμος

Για ενεργοποίηση λογαριασμού με τη χρήση του κλειδάριθμου που έχετε παραλάβει από το Φορέα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2017 πιέστε:

Ενεργοποίηση με κλειδάριθμο

Χρήση

ΕΑΕ2017

Για άμεση χρήση της εφαρμογής Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) πιέστε:

Χρήση ΕΑΕ2017   

  Εγχειρίδιο χρήσης ΕΑΕ2017

Το εγχειρίδιο ψηφιοποίησης ΕΑΕ 2017, είναι διαθέσιμο στην ΕΑΕ 2017 αφού πραγματοποιήσετε είσοδο

ΜΔΒΕ

Για άμεση χρήση της εφαρμογής Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ) πιέστε:

Χρήση ΜΔΒΕ   

Σημαντικό

Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής, είναι απαραίτητη η χρήση μοντέρνου πλοηγού διαδικτύου. Συνιστούμε την χρήση του Firefox, που εγκαθίσταται εντελώς δωρεάν από εδώ.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή "Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ)" (π.χ. σε περίπτωση απώλειας του) πιέστε:

Αλλαγή κωδικού

Οδηγίες

Οι οδηγίες αλλαγής του κωδικού πρόσβασης είναι διαθέσιμες εδώ.