Παρακαλούμε περιμένετε



Αλλαγή κωδικού για την εφαρμογή

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ) ή/και Καρτέλα Αγρότη


Ξεχάσατε τον κωδικό σας;


Μπορείτε να τον επανορίσετε αν θυμάστε:
Για λόγους ασφαλείας, πληκτρολογήστε επίσης το κείμενο των παρακάτω εικόνων: