Παρακαλούμε περιμένετεΕνεργοποίηση/αλλαγή κωδικού με κλειδάριθμο για την εφαρμογή

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ) ή/και Καρτέλα Αγρότη


Ενεργοποίηση/αλλαγή κωδικού με κλειδάριθμο


Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία από το έντυπο που παραλάβατε:
Για λόγους ασφαλείας, πληκτρολογήστε επίσης το κείμενο των παρακάτω εικόνων: