Παρακαλούμε περιμένετεΕγγραφή στην online εφαρμογή

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 (ΕΑΕ2017) ή/και Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΜΔΒΕ) ή/και Καρτέλα Αγρότη


Σημείωση: Αν είστε ήδη εγγεγραμένος χρήστης πιέστε     ή   Χρήση ΜΔΒΕ   ή   Χρήση Καρτέλα Αγρότη

Για εγγραφή συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:
Για λόγους ασφαλείας, πληκτρολογήστε επίσης το κείμενο των παρακάτω εικόνων:

Οδηγίες
Όταν πατήσετε το πλήκτρο "Υποβολή αίτησης εγγραφής" θα αποσταλεί μήνυμα στην e-mail διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει με σκοπό την επιβεβαίωση ορισμού στοιχείων. Σε περίπτωση που δεν λάβετε εντός 60 λεπτών σχετικό e-mail, είτε το e-mail κατέληξε στον φάκελλο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, είτε δώσατε λανθασμένη e-mail διεύθυνση. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να υποβάλετε εκ νέου αίτημα, δίνοντας το σωστό e-mail.

Οι χρήστες της ΕΑΕ2014, ΕΑΕ2015, ΕΑΕ2016 πρέπει να κάνουν νέα αίτηση εγγραφής για την ΕΑΕ2017.